Dôležité

Originál KANAPKY® je momentálne možné zakúpiť výhradne od nás, cez našu stránku, telefonicky, alebo naše sociálne siete. Všetky produkty, ktoré sa predstavujú ako kanapky a sú k dostaniu na iných prevádzkach bez označenia nášho loga, nie sú naše originálne Kanapky a boli by sme neradi ak by boli podobné predukty zamieňané za náš originál, do ktorých dávame pri výrobe srdce aj dušu.